PaPos Nascentes - poéticos, psicoterapia, mentoria

Powered By Blogger

sexta-feira, setembro 14, 2012

ĈU ONI LERNAS ESPERANTON PER RETO?


 

Artikolo verkita surbaze je esplorlaboro fare de la Esperanto-instruisto Adonis Saliba ĉe lernantaro de la Programo Mia Amiko, sube referencita. La familiaj nomoj de la intervjuitaj kaŝiĝis pro ilia nepra privateco. 
Paulo Nascentes
La ebleco lerni idiomojn per komputiloj, tabulkomputilo aŭ poŝkomputilo kun retaliro verŝajne stimulas precipe la plej junaj. Por scii, kiel tio aplikiĝas al Esperanto, profesoro Adonis Saliba iniciatis esploron, eĉ se neformala, ĉe tiuj serĉantoj de retaj rimedoj dezirantaj paroli la Lingvon Internacian, kiu pretendas oferti neŭtralan, demokratan, egalrajtan komunikon al parolantoj de diversaj naciecoj. Spertoj, esperoj, duboj, malfacilaĵoj aperas en la unuaj deklaroj de tiuj aventuremuloj je tiu defio hodiaŭ kreskanta: kiel akiri taŭgan lingvan instrumenton cele al tutmonda civitaneco.

La bezonoj de instruisto por gvidi lernotaskojn, peri la dialogojn inter komencantoj, indiki aldonajn studfontojn, kiel libroj, gazetoj, gramatikoj, radielsendoj estis la ĉefaj menciitaĵoj. La retejo Lernu.net (1), unu el la plej konataj pro la tutmonda disvastiĝo, estis la elektita vojo de William R., 31, São Paulo (SP), kiu asertas: Mi lernis plejparte per la retejo Lernu.net. La retejo kaj la klasoj estas tre bonaj, kaj, ĉar temas pri lingvo facile lernebla, tio jam ebligas kompreni skribitajn tekstojn kaj videojn. Ja mankas kontakto kun Esperantoparolanto por praktiki konversacion kaj plibonigi la ĉiutagan uzon. Opinion similan defendas Rosângela M. S., 55, Rio de Janeiro (RJ): Per la reto troviĝas bonaj rimedoj por la lernado de Esperanto. Mi mem ekstudis per Curso de Esperanto (2) kaj poste per kursoj de Lernu.net. Ili estas bonegaj kursoj, donas bonan, sed ne sufiĉan preparon... Unue ĉar por esti memlernanto oni bezonas multan diligentecon, kaj mankas en tiaj kursoj gvidado, homo kiu gvidu la lernadon, korektu erarojn, solvu dubojn... Tiam, venas staĝo, kiam elĉerpiĝas la perretaj rimedoj. Bezonatas antaŭeniri... Lingvo por esti konsiderata ‘vivanta’, nepre devas esti uzata, parolata, devas fakte taŭgi kiel komunikilo. Tiam perretaj kursoj  ne plu sufiĉas. Kaj Rosângela citas aliajn lernajn helpilojn: Mi konsideras la Programon Mia Amiko - PMA (3) noviga. Mi memoras, kiom da fojoj mi deziris havi iun por solvi miajn dubojn, por babili... Kiam elĉerpiĝis miaj personaj rimedoj mi devis serĉi ĉeestan kurson por trejni konversacion kaj senĝeniĝi por uzi aliajn retajn rimedojn, kiel Skajpo. Nuntempe mi interkomunikiĝas kun diversaj alilandaj geamikoj kaj jam sukcesas elteni konversacion en Esperanto. Daŭre mi studas per legado, per aŭdado de la sondosieroj de la Esperanta Retradio (4), mi akompanas ĉeestan kurson, krom partopreni en PMA. Eblas ja lerni la esperantan gramatikon per la reto, sed io plu bezonatas por la tutplena uzo de idiomo. Kelli P. B. D., Marabá, (PA) tion klarigas: Dum la komenco de mia lernado mi multe sentis la mankon de iu por korekti miajn lernotaskojn kaj, malgraŭ tio ke mi dediĉu grandan parton de mia tago al la Esperanto-studo, mi havis multajn dubojn, kiuj eksolviĝis, kiam mi konatiĝis kun aliaj brazilanoj jam posedantaj grandan konon pri la lingvo, kiu sin proponis ankaŭ por korekti miajn tekstojn kaj aliajn lernajn taskojn.

La avantaĝoj de perreta studado  ligiĝas al la fleksebleco de tempo, al la facileco havigi plusan studmaterialon kaj trovi amikojn. Krom tio, eĉ en malgrandaj enlandaj urboj eblas sekvi la kurson. Kiel reliefigas Fábio G. A., 31, Juiz de Fora (MG), hodiaŭ, oni multe kuras en la ĉiutaga vivo, do por mi estas malfacile partopreni ĉeestan kurson. Kaj li aldonas: Mi ankaŭ trovis multajn helpilojn en la reto, kiaj filmoj, dokumentarioj, intervjuoj, radielsendaĵoj en Esperanto, kio multe faciligas la aŭdadon de sondosieroj kaj la akiron de vortostoko. Tra la reto estas facile trovi homojn por korespondi per retmesaĝo aŭ per voĉ-tujmesaĝilo. Kaj Kelli daŭras: Ĉar mi loĝas en enlanda urbo en la norda parto de Brazilo, mi konas persone neniun esperantiston, kaj tie kie mi loĝas verŝajne estas neniu ĉeesta kurso. Tial, momente por mi la sola ebla rimedo ja estas per la reto aŭ per aĉetitaj libroj dumvojaĝe. Kaj ŝi bedaŭras: la retaliro kie mi loĝas ne ĉiam kontentige funkcias, kaj ankaŭ ekzistas la problemoj pro la malsameco de disponeblaj horaroj de homoj. Per argumentoj similaj al tiuj de siaj kolegoj de PMA, Antonio A., 38, Piracicaba (SP) substrekas, ke perretaj kursoj apenaŭ donas bazon sur kiu oni eblos konversacii. La flueco nur povos veni el la kontakto kun Esperanto-instruisto, kun kiu eblos praktiki kaj plibonigi la lingvon (finfine la granda celo por lerni lingvon).

La opcio por kursoj retkonektaj ŝuldiĝas al diversaj faktoroj, kaj unu el la intervjuitoj preferas reliefigi la facilan aliron al kulturaj produktoj per Esperanto. Kaj tiel Antonio resumas: brazilaj kaj eksterlandaj geamikoj min indikis virtualajn kaj fizikajn librojn. Tiam, mi ekserĉis esperantan kulturaĵon, kaj trovis diversajn artistojn kun bonegaj kanzonoj, kio ĉiam nin helpas dum la lernado de novaj idiomoj. La kontakto kun geamikoj en la tuta mondo estas alia forta motivigo. Tiel opinias Tiago M. C., 26, Alvinópolis (MG): Studi sole ne estas facile. En la Programo Mia Amiko estas multaj voluntuloj pretaj por nin helpi. Krome prezentiĝas okazo amikiĝi, konatiĝi kun novaj homoj el aliaj subŝtatoj. Se oni pensas pri sociaj retoj, tio estus la virtuala ejo de esperantistoj dum la lernado de la Lingvo Internacia. Ekzistas grupoj de Esperanto en la reto, tamen estas kadre de Mia Amiko kie ĉio okazas. Ekde kiam mi aliĝis la programon neniam venis al mia kapo la ideo ĝin forlasi.

Plibone scii, kiel pensas la studentoj kaj pri Esperanto, apartenanta al ĉiuj, kaj pri la preferataj naciaj lingvoj de ĉiu persono, tio postulas esplorojn per taŭga metodologio kaj kriteria analizo de la malsamaj faktoroj. La efikeco de la lernado kaj precipe la uzebleco de la idiomo laŭ malsamaj niveloj kaj kuntekstoj certe stimulos novajn esplorojn. Kiuj vojoj malfermiĝus okaze de situacioj pli postulemaj kaj kompleksaj, kiel tiaj pri la formado de instruistoj? Stariĝas la pripensado.


Referencoj:
(1) Bazaj, mezaj kaj antaŭenirigaj kursoj www.lernu.net
(2) Kurso de Esperanto http://www.kurso.com.br/index.php?pt 
(3) Esperanto@Brazilo – Programo Mia Amiko http://esperanto.brazilo.org/wp2/aprenda/mia-amiko/
(4) Esperanta Retradio http://peranto.posterous.com/

Servoj:
Vortaroj
Reta Vortaro http://www.reta-vortaro.de/revo/
Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto http://vortaro.net/
Vortaro Túlio Flores http://vortaro.brazilo.org/vtf/
Gramatika libro http://bertilow.com/pmeg/
Retaj Kursoj
Bazaj, mezaj kaj antaŭenirigaj kursoj www.lernu.net
Porinstruista Portalo http://edukado.net
Programo Mia Amiko http://miamiko.brazilo.org
Gazetaro
La Balta Ondo http://sezonoj.ru/
Esperantaj Radioelsendoj per la Reto


quarta-feira, setembro 12, 2012

ESPERANTO SE APRENDE PELA INTERNET?Artigo elaborado com base em levantamento de opiniões realizado pelo professor de Esperanto Adonis Saliba junto a alunos do Programa Mia Amiko, abaixo referenciado. Os sobrenomes dos depoentes foram mantidos em sigilo para proteção das respectivas individualidades.

Paulo Nascentes

A possibilidade de aprendizagem de idiomas por computador, tablet ou smartfone com acesso a internet parece estimular especialmente os mais jovens. Para saber como isto se aplica ao Esperanto, o professor Adonis Saliba iniciou pesquisa, ainda que informal, entre os que buscam os recursos da rede mundial de computadores para falar a Língua Internacional, que pretende oferecer uma comunicação neutra, democrática e com igualdade de condições para falantes de diferentes nacionalidades. As experiências, expectativas, dúvidas e dificuldades aparecem nos primeiros depoimentos dos que se aventuram nesse desafio hoje crescente: como adquirir instrumento linguístico adequado para o exercício da cidadania mundial.

A necessidade de um professor para orientar os exercícios, mediar o diálogo entre iniciantes, indicar fontes adicionais, como livros, periódicos, gramáticas, emissoras de rádio foi o principal ponto destacado. O portal Lernu.net (1)
, um dos mais conhecidos por sua divulgação mundial, foi o caminho escolhido por William R., 31, São Paulo (SP), que garante: Aprendi boa parte do que sei no site Lernu.net. O site e as aulas são muito bons e, por ser uma língua fácil de aprender, já dá pra ter boa base para entender textos escritos e vídeos. O que falta mesmo é (...) ter contato com uma pessoa que fala [o Esperanto] para praticar a conversação e aperfeiçoar o uso no dia-a-dia. Opinião semelhante defende Rosângela M. S., 55, Rio de Janeiro (RJ): A internet oferece bons recursos para o aprendizado de Esperanto. Eu mesma comecei a aprender estudando pelo Curso de Esperanto (2) e depois fazendo os cursos do Lernu.net. São excelentes cursos, dão uma boa base, mas não são suficientes... Primeiro porque, para ser autodidata, é preciso ter muita disciplina, e falta nesses cursos um acompanhamento, uma pessoa que oriente o aprendizado, corrija os erros, solucione as dúvidas... Então, chega-se a um estágio em que esgotam-se os recursos da internet. É preciso ir mais além... Uma língua para ser considerada “viva” tem que ser usada, tem que ser falada, tem que servir, de fato, como meio de comunicação. Neste ponto os cursos da internet deixam a desejar. E ela cita outros recursos auxiliares na aprendizagem: Considero o Programa Mia Amiko - PMA (3) inovador. Lembro-me de quantas vezes desejei ter alguém para sanar as minhas dúvidas, conversar... Quando esgotei os recursos tive que procurar um curso presencial para treinar a conversação e me desinibir para usar outros recursos da internet, como o Skype. Atualmente me correspondo com vários amigos de outros países e já consigo manter uma conversação em Esperanto. Continuo a estudar, pelas leituras, ouvindo arquivos de áudio da Esperanta Retradio (4), frequentando um curso presencial, além de participar do PMA. É possível sim aprender a gramática do Esperanto pela internet, mas é preciso algo mais para que se possa usá-lo em todas as suas possibilidades. Kelli P. B. D., Marabá, (PA) esclarece: No começo de meu aprendizado senti muito a falta de alguém que corrigisse os exercícios que eu fazia e, embora eu dedicasse grande parte do meu dia ao estudo do Esperanto, tinha muitas dúvidas, que começaram a ser sanadas quando conheci outros brasileiros já com grande conhecimento da língua, que, além de me encaminhar para outros sites e cursos, se dispuseram também a corrigir textos e exercícios que eu fazia.

As vantagens do estudo pela internet ficam por conta da flexibilidade do tempo, da facilidade de obtenção de material suplementar e de encontrar amigos. Além disso, mesmo em cidades pequenas no interior é possível acompanhar o curso. Como acentua Fábio G. A., 31, Juiz de Fora (MG), a vida hoje é muito corrida, para mim fica difícil fazer um curso presencial. E acrescenta: Encontrei também muito material auxiliar na internet, como filmes, documentários, entrevistas, rádios em Esperanto, o que ajuda muito na audição e no vocabulário. Na internet é fácil você encontrar pessoas para se corresponder por e-mail ou conversar ao vivo por programas de voz. E a Kelli prossegue: Como moro em uma cidade do interior no norte do Brasil, não conheço pessoalmente nenhum esperantista, e onde moro parece que não há nenhum curso presencial. Então, para mim no momento o único recurso possível é mesmo a internet e através de livros que compro geralmente quando viajo. E lamenta: a internet onde moro nem sempre funciona a contento, e existem também os problemas das diferenças de horários entre as pessoas. Com argumentos semelhantes aos de seus colegas do PMA, Antonio Albiero, 38, Piracicaba (SP) assegura que os cursos online servem para dar a base sobre a qual será construída a conversação. A conversação fluida só pode advir do contato com um professor de Esperanto, com o qual será possível praticá-la e desenvolvê-la (o grande objetivo de se aprender uma língua no final das contas).

A opção pelos cursos online se deve a muitos motivos, e um dos entrevistados prefere acentuar o acesso aos bens culturais por meio do Esperanto. E resume: amigos brasileiros e estrangeiros me indicaram livros online e livros físicos. Daí, passei a uma busca por cultura esperantista e descobri vários artistas com boas músicas, o que sempre nos ajuda no aprendizado de novos idiomas. O contato com amigos do mundo todo é outra motivação forte. É a opinião do Tiago M. C., 26, Alvinópolis (MG): Estudar sozinho não é fácil. No Mia Amiko temos voluntários prontos para nos ajudar. Além de oportunidade de fazer novas amizades, conhecer pessoas de outros estados. Se for pensar em rede social, seria o lugar virtual dos esperantistas no aprendizado do idioma internacional. Existem grupos de Esperanto na internet, e é no Mia Amiko que tudo acontece. Desde que entrei nem sequer passa em minha mente a ideia de sair.

Conhecer melhor como pensam estudantes quer do Esperanto, pertencente a todos, quer das línguas nacionais preferidas de cada pessoa impõe pesquisas com metodologia adequada e análise criteriosa dos diferentes fatores envolvidos. A eficácia na aprendizagem e, principalmente, a possibilidade do uso do idioma em diferentes níveis e contextos há de estimular novas pesquisas. Que caminhos se abririam no caso de situações mais exigentes e complexas, como a formação de professores? Fica a reflexão.


Referências:
(1) Cursos Básico, Intermediário e Avançado - www.lernu.net
(2) Curso de Esperanto http://www.kurso.com.br/index.php?pt 
(3) Programa Mia Amiko http://esperanto.brazilo.org/wp2/aprenda/mia-amiko/ 
(4) Esperanta Retradio http://peranto.posterous.com/
 
Serviço:
Dicionários
Reta Vortaro http://www.reta-vortaro.de/revo/
Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto
http://vortaro.net/
Dicionário Túlio Flores
http://vortaro.brazilo.org/vtf/
Livro de Gramática http://bertilow.com/pmeg/
Cursos online
Cursos Básico, Intermediário e Avançado www.lernu.net
Portal destinado a professores http://edukado.net
Emissoras de Rádio em Esperanto na Rede

sexta-feira, agosto 31, 2012

UnB IDIOMAS OFERECE INOVADOR CURSO DE ESPERANTO

Dos 13 idiomas oferecidos pelo UnB Idiomas, a novidade fica por conta do Esperanto. Com sua proposta inovadora na comunicação internacional, o Esperanto permite ao aluno a oportunidade de conversar com falantes em mais de cem países nos cinco continentes. Outra novidade é que o Esperanto pode vir a ser ensinado nas escolas do País. O PL 6.262/2009, aprovado no Senado e em fase final de tramitação na Câmara dos Deputados propõe o ensino facultativo do Esperanto nas escolas de nível médio. Assim, a formação de professores ganha prioridade total e certamente deve atrair a atenção não só dos alunos de Letras, mas dos próprios professores de Línguas, que terão ampliadas suas oportunidades num mercado em franco crescimento, como o do ensino de idiomas.

Além de obter fluência no idioma, depois do terceiro semestre aqueles que o desejarem poderão treinar seu ensino com os próprios colegas. As matrículas podem ser feitas no próprio portal 

Saiba mais sobre o Esperanto e suas perspectivas lendo a entrevista de um dos professores do curso. 

Faça sua avaliação em www.esperanto-nas-escolas.org.br

quinta-feira, agosto 23, 2012

QUEM ESTOU SENDO

Pois é, gente. O papo continua.

Tendo tanto a perguntar e tão pouco a responder, venho sendo o Paulo Nascentes, dublê ou 'avatar' do Ser essencial que só suspeito que sou quando medito! Meditar é preciso, pois é como navegar o atemporal para atuar na terceira dimensão sem causar muito estrago. Krishnamurtianamente bastante cabreiro. Por que belas ideias acabam enclausuradas em instituições cristalizadas, como governos e igrejas, quem sabe até as recém-nascidas ONGD... Por quê? Eis uma pergunta... Tenho me movido no ensino de Esperanto, agora no UnB Idiomas <http://unbidiomas.net/index.php/cursos-sequenciais/esperanto>, também no Aikido (UnB... terceira idade... kkkk), na escola iniciática DEP, <www.depsique.org> ... E a vida segue, com a poesia possível, que ninguém é de ferro! Tem muito mais sobre o Paulo, mas que ainda desconheço. Como se vê, estou precisando medit... agir mais!

terça-feira, agosto 14, 2012

MATRÍCULAS ON LINE NO CURSO DE ESPERANTO NO UnB IDIOMAS

Já estão abertas as matrículas para o Curso de Esperanto do UnB Idiomas. Com 3 semestres num total de 180 horas, o Curso prioriza quem já é professor de línguas e deseja ensinar a Língua Internacional Esperanto. As matrículas podem ser feitas on-line, na própria página do UnB Idiomas:

http://unbidiomas.net/index.php/cursos-sequenciais/esperanto

Com a palavra o professor Josias Barboza:


A TV Supren da União Planetária, canal 2 da Net, está apresentando desde o dia 13 de agosto excelente matéria de divulgação do curso de Esperanto da Universidade de Brasília - UnB, no seu jornal Notícias Supren, nos horários de 7h, 12h, 19h e 22h30. O objetivo é convocar a população para a matrícula no curso de Esperanto, recém incorporado pelo UnB Idiomas aos outros 13 idiomas que já oferece.

Estão disponíveis os cartazes de divulgação do curso, que enviaremos aos esperantistas de Brasília para afixação nos locais que julguem de interesse. Para obter o cartaz em formato PDF envie uma mensagem para o Professor Josias Barboza: jofobo arroba hotmail ponto com

Participe ativamente nessa divulgação. Vamos consolidar a presença do Esperanto na UnB. Faltam só duas semanas para o início das aulas.
  
Assistam a TV Supren, canal 2 da Net, nos horários informados, telefonem ou enviem mensagem de apoio a essa iniciativa da UP: pauta@uniaoplanetaria.org.br  ou pelo telefone (61) 3368-1752, com Calebe ou Maíra.                        
                                                                  
Serviço: 
Pelo Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=uzwOmfUysQY&feature=youtu.be
 

quarta-feira, agosto 08, 2012

CURSO DE ESPERANTO NA UnB

Mora no DF ou Entorno? Gosta de aprender idiomas? Quer se comunicar com pessoas de todo o mundo sem a barreira do idioma? Fale Esperanto. Venha para o UnB Idiomas!
http://unbidiomas.net/index.php/cursos-sequenciais/esperanto

sexta-feira, julho 13, 2012

VÉU DA PROFECIA

aos deuses mesmo que etílicos
peço que o tempo se contraia
e aceite o beijo do profeta
no intelectual em sua pose...
     piedade pedi para o poeta
     ao descompactar o arquivo
                  - sem qualquer aviso - 
do ano dois mil e doze
resultado: uma lacraia
roeu-me a roupa e o véu de Maia.

SUNSUBIRE

ronde al fajro
aro da fratoj
gefratoj pripensas
lumon, vivon kaj amon
fajre, flamo
brile flavas
brulas klaras
vere ĉarmas
varme staras

nutro de l'fajro:
ĉia malpuraĵo,
reven' al harmonia
ekvilibro korpa, spirita
de ĉiu emocio nia

malvalidas
interkonsentoj inter
gepatroj, filoj, duonfiloj,
(eks)edz(ino), iu ajn kiu povu
malliberigi min en la tria dimensio

atentu viro kaj virino, knabo, knabino,
permesatas mia flugo
al mia propra destino 

quarta-feira, maio 16, 2012

EU QUERO, AMIGA!

a lentidão dos astros
ao percorrer o céu da tua pele
eu quero
a volúpia incandescente das lentas lavas
ao deslizar as vertentes do teu dorso
eu quero
a lascívia lenta e lassa de sol-posto
o escalar a colina dos teus cones
quero
a sinfonia calma − oco das grutas −
ao percutir o agogô macio dessa bunda
eu quero
mas sobretudo
a fúria de mil lobos
uivando em descontrole em teu regaço
eu quero
o calor borbulhado de altos-fornos
derretendo o aço dos gestos de equilíbrio
eu quero
o furor trepidante das borrascas incontidas
do teu ser inteiro
eu quero
e novamente
a lentidão dos astros
quero
a volúpia incandescente das lentas lavas
quero
a lascívia lenta e lassa de sol-posto
quero
a sinfonia calma a calma sintonia
do teu ser inteiro
quero
     e quero
          − e quero!

quinta-feira, abril 12, 2012

POEMA DO ESCREVER / POEMO PRI VERKADOescrevo porque escuro
então clareio
escrevo porque não sei
então nomeio
escrevo porque oculto
na pele da noite
então escavo coço caço
palavras porção imagem
escrevo porque me instigas
com tuas leituras
novas torturas do expressar
escrevo porque me cura
a palavra e sua lavra e procura
escrevo porque me inventa
a invenção que teço
e me aconteço

autor do meu dizer disperso,
sombra sufocada em cada verso,
escrevo enfim porque tô a fim
de surpreender nas possíveis leituras
o porquê dessa libertação
me fazer mais escravo
do escrever
             com a fúria do me escavar
             com a febre de me encontrarverkas mi pro mallumo
do mi lumas
verkas mi kial ne scias
do mi nomumas
verkas mi pro kaŝo
sub la nokta haŭto
do mi fosas gratas ĉasas
vortojn porcion imagon
verkas mi ĉar min vi instigas
per via legado
novajn esprim-torturojn
verkas mi ĉar min kuracas
la vorto sia esploro kaj kulturo
verkas mi ĉar inventas min
la invento al vi teksata
kaj mi okazas

aŭtoro de mia eldiro disa,
umbro sufokata en ĉiu verso,
verkas mi fine pro mia celo fina:
la surprizigo dum ebla legado
de la kialo de tiu libero
igi min pli sklava
de la verkado
         per la furiozo de mia disfoso
         per la troa febro de mia eltrovo