PaPos Nascentes - poéticos, psicoterapia, mentoria

Powered By Blogger

sábado, fevereiro 11, 2012

CONTO LOUCO / FRENEZA RAKONTO

Desenhos animados da serpente | Vetor Premium

Estranho miniconto veio pousar na minha página. Sempre bilíngue, alternava português e esperanto. Animais, os temas preferidos: papagaio, macacos, desta vez uma serpente como protagonista. Um desafio tinha recebido a serpente: enganar uma mulher oferecendo-lhe irrecusável presente. Depois de uma meditação, imaginou-se mulher. E fingiu ser não uma joia ordinária mas um brinco com o grande, raro poder de contar às demais mulheres todos os mais secretos segredos das mulheres da vizinhança. "Oh! meu poder aumentaria, evidente! Felicidade imediata!" Tinha um problema... Quando entrou no zoológico, perdeu o brinco. Só de noitinha achou sua joia, mas, oh não!, no alto da árvore do Paraíso. Foi se chegando, e novamente uma serpente oferecia a ela uma antiga e legendária maçã. Chorando muito a mulher fugiu.

Moral: De novo, nunca mais!

*********

Rakonteto stranga eksidis iam sur mia retpaĝo. Ĉiam dulingve ĝi alternis portugale kaj esperante. Bestoj, la preferata temo: papagoj, simioj, ĉifoje tamen serpento estus la ĉef-rolulo. Defion ricevis la serpento: trompi virinon per nerifuzebla donacoferto. Post meditado ĝi imagis sin virino. Kaj ŝajnigis ĝi esti ne ordinara juvelo sed orel-ringo kun ege malofta povo: rakonti al la ceteraj virinoj pri ĉiu plej sekreta sekreto de la aliaj najbaraj virinoj. "Ho! mia povo evidente pligrandiĝu! Feliĉo tuja!" Estis problemo... Enirinte en la bestoĝardenon, ŝi perdis la orelringon. Nur preskaŭ nokte ŝi trovis sian juvelontamen ho vesur la fama arbo de Paradizo. Ŝi proksimiĝis, kaj refoje serpento ofertadis al ŝi antikvan kaj legendan pomon. Plorege forfuĝis la virino. 

Moralo: alifoje, neniam plu!

 

terça-feira, fevereiro 07, 2012

FRENEZA RAKONTO

Rakonteto stranga eksidis iam mia retpaĝo. Ĉiam dulingve: portugale kaj esperante. Bestoj, la preferataj temoj: papago, simioj, ĉifoje serpento ĉef-rolulus. Defion ricevis la serpento: trompi virinon per nerifuzebla donacoferto. Post meditado ĝi ŝajnigis sin multekosta orel-ringo. Ne ordinara juvelo, sed orel-ringo kun ege malofta povo: rakonti al la virino ĉiujn plej sekretajn sekretojn de la aliaj najbaraj virinoj, tiel, ke ŝia povo evidente pligrandiĝu. Feliĉo venis tuj. Problemo ankaŭ! Nur, tamen, kiam ŝi eniris la urban bestoĝardenon kaj  perdis la orel-ringon. Nur preskaŭ nokte ŝi trovis sian juvelon, tamen, ho ve!, sur fama arbo de la Paradizo. Refoje serpento ofertadis al ŝi antikvan kaj legendan terpomon. Plorege forfuĝis la virino.

Moralo: Alifoje neniam plu!