PaPos Nascentes - poéticos, psicoterapia, mentoria

Powered By Blogger

quinta-feira, novembro 05, 2015

ALDRAVIA

O que é aldravia?

Trata-se de um poema sintético, capaz de inverter ideias correntes de que a poesia está num beco sem saída. Essa forma nova demonstra uma via de saída para a poesia – aldravia. O Poema é constituído numa linométrica de até 06 (seis) palavras-verso. Esse limite de 06 palavras se dá de forma aleatória, porém preocupada com a produção de um poema que condense significação com um mínimo de palavras, conforme o espírito poundiano de poesia, sem que isso signifique extremo esforço para sua elaboração. 

Fonte: http://www.jornalaldrava.com.br/pag_sbpa.htm
Kio estas "aldravia"?

Temas pri sinteza poemo, kapabla inversigi ordinarajn ideojn pri tio ke poezio troviĝas en senelirejo. Tiu nova formo evidentigas elireblon por poezio – "aldravia". La poemo konsistas el metriklinio de ĝis 06 (ses) versovortoj. Tiu limo de 06 vortoj estas aleatora, sed zorgema pri la produktado de poemo, kiu sintezu signifon per minimumo da vortoj, laŭ la pounda spirito de poezio, sen ke tio signifu troan penon por ĝia ellaboro. 

Fonto: http://www.jornalaldrava.com.br/pag_sbpa.htmResultado de imagem para terceira dimensão1.

marasmo?

fico

esperto:

rasgo

o

verbo

*******

1.

ĉu

marasmo?

jen

mia

krio

sagacas

************

2.


terceira                                               
dimensão                                           
ilusão                                                   
derretida                                            
renascido
coração

********* 

2.

tria
dimensio
fandita
iluzio
koro 
renaskiĝinta

segunda-feira, novembro 02, 2015

CIKLO / CICLO

Resultado de imagem para ciclo da árvore

arbo estonte
farbo
estonte karbo
neniel
barbo
ĉu iam
bardo?
- estonte birdo
arben
reven'

kaj mi?
marmora memoro
ĝarden'!
*************

árvore um dia
tinta
um dia carvão
barba?
isso não
algum dia
bardo?
- um dia passarinho
regresso ao ninho
árvore enfim

quanto a mim?
marmórea memória
jardim!

terça-feira, outubro 27, 2015

PÉROLAS / PERLOJ

Resultado de imagem para pérolas

PÉROLAS


deu pra atirar pérolas
aos blogues: livro de poesia,
só pros cobras!
tinha uma voz que insistia:
- deixa disso, não se cobra!

moral: neste blogue mando eu,
haverá quem revogue?
lanço pérolas aos tortos
sendo aquilo que publico
ostra que não se mostra:

- nessa onda onde fico?

*****************


PERLOJ


ekĵetadis li perlojn

al blogoj: poemlibro,

afero nur de klerul’!

eta voĉo insistanta:

- lasu tiun, ja ne gravas!


moralo: ĉi blogon kontrolu mi,

nuligi tion ĉu eblas?

al tordoj perlojn mi ĵetas

estas mia publikigo

ostro ie sin kaŝanta:


- kaj mi mem kie kuŝanta?

domingo, outubro 04, 2015

CASTIGO / PUNO

Resultado de imagem para poeta


1.       CASTIGO

Mandados maternos nada carinhosos, por vezes cobertos de pancada, atingiam-lhe zangados o peito e a autoestima. Não faça arte, menino! Vai já pro quarto ou apanha! Engolindo o choro e sapos, ia se enfurnar assustado no reino encantado das Palavras Embaralhadas. Deu no que deu. Ficou tímido e poeta.


2.       CITAÇÃO: BUARQUE, Chico. Op. cit.

Anos mais tarde, cabelos brancos, insones, desalinhados, trocava sorrateiros lençóis e cama quentinhos pela ‘bic’ vagabunda e cantinhos de papel. Deu no que deu. Recordava mandados maternos mordazes e marrentos a se enfurnarem no canto tíbio dos sonetos. Bêbado de sono e sonhos adiados, largava sobre a mesa solidária rabiscos atrevidos, atravessados, poemas e contos. Alguns de enrubescer vigário. Eu faço samba e amor até mais tarde. E tenho muito sono de manhã (Hollanda, 2015) – reconheceria, obediente às normas bibliográficas da ABNT.

3.       SONHO ACORDADO

Por essas e por outras deu pra colecionar palavras. Era preciso domar aquele caos. Fazer alguma coisa. Ordem alfabética, ajuda pouca, confundia mais. Estado de dicionário, sim, mas gotas precisas de algum mistério fossem acrescentadas. Diluir com saber e dinamizar com paciência a substância vivida: do gr. poíesis “ação de fazer alguma coisa”, pelo lat. poese e sufixo -ia. Pouco esclarecedor. Perseguiria por poemas vários a poesia. Unidade, indivisibilidade, imaterialidade, não-manifestação. Mas, reconhecível pelos iniciados. Além deste, outro sonho: a glória de ser citado. Referências segundo as normas da ABNT! Nem dormia direito. E desembestava a “fazer alguma coisa”. Quando poema, nossa! Se algum dia, poesia... Nossa!  

***********************
1.       PUNO

Patrinaj ordonoj neniel karesemaj, foje kovritaj je frapado, lin trafadis furiozajn la bruston kaj memestimon. Ne artumu, knabo! Iru tuj viaĉambren aŭ vi suferos baton! Englutante la ploron kaj bufojn, sin kaŝadis timigita en la raviga regno de la Malordigitaj Vortoj. Rezultis en tio, kio rezultis. Fariĝis timida kaj poeto.


2.       CITAĴO: BUARQUE, Chico. Op. cit.

Jaroj poste, sendormaj, malordigitaj, blankaj haroj, li forlasadis kaŝemajn, varmetajn litkovrilojn kaj liton por aĉa klob-krajono kaj papereroj. Rezultis en tio, kio rezultis. Memoris li pri kaŭstikaj tropotencaj patrinaj ordonoj sin kaŝiĝante en la senfervorajn angulojn de sonetoj. Ebria pro la prokrastitaj dormo kaj revoj, li sur la solidara tablo forlasis bravajn pikvortaĵon, poemojn kaj rakontojn. Kelkaj ruĝigantaj vikarion. "Mi faras sambon kaj amon ĝis pli frue. Kaj matene havas multan dormon." (Hollanda, 2015) – agnoskus li, observante la bibliografiajn normojn de ABNT (Brazila Asocio pri Teknikaj Normoj).


3.       REVO


Pro tiuj kaj aliaj li ekkolektis vortojn. Bezonatis bridi tiun ĥaoson. Fari ion. Alfabeta ordo, modesta helpo, plia konfuzo. Vortare, ja, sed ĝustaj gutoj de iu mistero aldoniĝu. Dilui per saĝo kaj vigligi per pacienco la travivitan substancon: de la gr. poíesis “ago fari ion”, tra lat. poese kaj sufikso -ia. Duonklarige. Persekutus tra variaj poemoj la poezion. Unuo, nedividebleco, nematerieco, senmanifestacieco. Sed, rekonebla de iniciatitoj. Krom tio, alia revo: la gloro esti citata. Referencoj laŭ la normoj de ABNT! Eĉ misdormis. Kaj senbridadis “fari ion”. Kiam poemo, ho! Se iam, poezio... Ho! Ve! 

terça-feira, setembro 29, 2015

EMBAIXO DA PELE/ SUB HAŬTO

Resultado de imagem para águas profundas

se embaixo da pele
o poema sufoco
o corpo me diz:
- tem troco!

se das águas profundas
o poema resgato
este filho pródigo
a luz me inunda:
- te trato!
*********

se ie sub haŭto
ĉi poemon mi sufokas
tuj diras la korpo:
- mi vin mokas!

se el akvoj fundaj
la poemon mi savas
malŝparema ido
min lumo inundas:
- kaj lavas!

quarta-feira, setembro 23, 2015

ARTE DA PAZ /PACARTO

ARTE DA PAZ

 

aikidô arte? sim, marcial?

bem mais! ao oponente

não me oponho

novo caminho proponho:

retorno à paz!

 

PACARTO 


aikido. ĉu arto?

jes. ĉu luktarto?

multege plu!

al oponanto

mi ne oponas,

novan vojon proponas:

al paco alflu'!

domingo, setembro 13, 2015

BALANCILO / BALANÇO

Resultado de imagem para balanço


TEMO TEMA

ĵusa poemo sur balancilo

iro-reven’ de mistera temo

min petas: - trankvilo!


ĝuste pro tio sen ajna permeso

antaŭ mi mia memo:

- ne plu trankvileco!


********************


TEMA TEMO


recente poema e seu balançar

mistério do tema:

- fique tranquilo!


justo por isso e sem permissão

diante de mim

esta aflição!

segunda-feira, setembro 07, 2015

IDADE E COMIDINHAS / AĜO KAJ MANĜETOJ

IDADE E COMIDINHAS

menos frequência mais intensidade
menos acrobacia mais intimidade
apetite sem voracidade
menos gula mais sabor
mais carícia mais delícia
sabor e saber: refinamento
mais que fazer... somos intenso amor

**********************


AĜO KAJ MANĜETOJ

malplia ofteco plia intenso
malplia akrobataĵo plia intimeco
apetito sen manĝegemeco
malplia manĝemo gusto plia
plia kareso plia delico
gusto kaj saĝo: rafinita eco
pli ol amfaro... nia amintenseco


quinta-feira, agosto 27, 2015

NO TEMPO / ĜUSTEMPE

aceito o fato:
morro se fujo pro morro
ou me escondo no mato
mato de rir se suponho
que não morro
por isso não corro
de trabalhar não me mato

aceito o fato:
nem forte nem fraco
o poema só vem
se o espero refém
... coçando o saco

*************

jenas la fakto:
mi mortos se fuĝos al monto
aŭ foriros arbaren
iun pro rido mi certe mortigos
se mi venos al supozo
ke ja mi neniel mortos
neniel mi hastu pro troa laboro
nek memmortigu

jenas la fakto:
nek forta aŭ malforta
poemo nur venanta
se ĝin mi atendas
... nenifarantasábado, agosto 01, 2015

SUMO KAJ RESUMOSUMO KAJ RESUMO(Triopo: Nazaré, Paulo Viana, Paulo Nascentes)Al triopo da poetoj venis inspiro:
Iro
Al nepra poemo laŭ vojo de deziro:
Viro
Trie en aero... sonas milda himno:
Ino!
Rimedo por animon venigi al nia sino:
Vino
Sinonime kvazaŭ resume jen kombino:
Virino 

domingo, julho 19, 2015

KAMEOKA DIDONACO
Paŭlo Nascentes
Frumatenas poemo el luma mistero,
Purisma rideto surlipas konstanta:
El ĝi, optimismo sur Tero,
El ĝi, unueco nin viviganta!

Dise, progresismo en aero,
El ĉielo teren – mia animo
Signalas tion... ĉi poema apero.

Kameoka sanktejo veron inspiras:
Rideto de interfrata amikiĝo.
Plurkoloras didonaco – ĉielo sunsubiras...

Pureco akurate disponeblas,
Zorgema ĝentileco en ĉiu detal’.
Surlipe sincera ĝojo refoje ridetas,
Jen aŭtentike nia regal’.
Servas vi al gastoj elektitaj
la rafinitan bankedon
De tutkora amikeco:
Nin gastigas via arta ĝentileco.
Tio vidiĝas pace kaj normale
ĉe ĉiu kuiristo, funkciulo,
direktoro, ĝardenisto
- ĉies okuloj brilas egale.

Se ŝtrumpo mankas
Al ĉi naiva ulo fremda
Ĝi tuj aperas ĉemane
En la templo:
Interkultura honto mia subite solvita
Fariĝas frata rideto dankema!

Solenaj salonoj, altnivelaj konferencoj!
Pensigaj proponoj de majstro Onisaburo
Brile detaliĝas dum etoso interfrata
Kiom simile spuro homarana
Montriĝas ankoraŭ ŭrĝe bezonata!

Profite respektoveka,
En Ajabe, multkultura kunveno.
En Kameoka dume,

Post ĝardena promeno,
Inspiro poezia matenas,
Jen graco plenplena!

Saŭdado, sopiro, inspiro, poemo.
Niaj koroj unuvorte
Forte kantas pro dankemo!

sexta-feira, julho 17, 2015

RETOMADA/ REO

RETOMADA / REONão me abalo, não me aflijo,
não me aperto, não me assusto,
nada quero, nada exijo,
só me vem o que for justo.

Não me mostro, não me acanho,
não me apresso, não me atraso,
não me perco, sei que ganho
o que é meu - e no meu prazo!

Música e versão em Esperanto : Flávio Fonseca ;)

******************


REO
Mi ne feblas, nek afliktas,
ne premiĝas, nek ektimas,
nulon volas, nek postulas,
venas nur al mi la justo.


Mi ne vantas, nek mi hontas,
mi ne hastas, nek malfruas,
ne perdiĝas, mi ja gajnas
kion mias, kaj en dato.Muziko kaj esperantigo: Flávio Fonseca ;)


Flávio Fonseca
flafon@gmail.com
facebook.com/flaviofonsecamusico

Grupo Takto:
reverbnation.com/grupotakto
Baixe o app pra celular e tablet:
rvrb.fm/V1T4fs
Curta no Facebook:
facebook.com/grupotakto
Siga no Twitter:
@grupotakto
Compre no iTunes:
migre.me/dzz3T
Ou na Amazon:
migre.me/dC2a0